Ceník

Cena služeb se stanovuje dohodou mezi dodavatelem a zákazníkem v rozmezí od 390 Kč do 600 Kč za každou započatou hodinu práce ve prospěch zákazníka.

Při zpracování dokumentace k zajištění BOZP Vám vypracujeme cenovou nabídku služeb.