Pojištění

Pro případ způsobení škody svému zákazníkovi jsem pojištěn pro škody na věcech do výše až 5.000.000,- Kč, pro finanční škody na 500.000,- Kč.

Kopie pojistné smlouvy