Zastupování

Pro případ mé nepřítomnosti je zajištěno pro naléhavé případy (pracovní úraz, kontroly orgánů státního dozoru) zastupování kvalifikovanými kolegy ze sdružení 3CE.

Petr Deraha
WWW:http://www.deraha.cz
Tel.:+420 353 332 391
Mobil:+420 608 414 767

Jiří Jelínek
WWW:http://www.jelinekj.cz
Mobil:+420 777 070 748

Doporučené právní zastoupení pro případy potřeby
JUDr. Smetanová Vladimíra
specialista na odškodňování pracovních úrazů
Tel.:+420 224 238 606
E-mail:v_smetanova@volny.cz

JUDr. Ing. Jiří KURUC
Advokátní kanceláře Kuruc Bureš Maglia
Tel.:+420 353 339 180
Fax:+420 353 339 183
E-mail:kuruc@ak-kbm.cz

Mgr. Petr Vyšanský
Kalistová, Vyšanský & partneři advokátní kancelář, Praha
Tel.:+420 224 252 559
E-mail:vysansky@seznam.cz

Soudní znalci v oboru bezpečnost práce
Ing. Jarmila Horníčková
soudní znalec v oboru bezpečnosti práce
Tel.:+420 220 801 762
Mobil:+420 603 780 421
E-mail:hornickova@chello.cz

Jan Bučina
soudní znalec v oboru bezpečnosti práce, Děčín
Tel.:+420 412 530 910
Mobil:+420 606 268 722