Odbornost

Základní odbornou způsobilost jsem získal absolvováním rekvalifikačního kurzu v IVBP (Institutu výchovy bezpečnosti práce) v Brně zřizovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ( osvědčení ).

Následně, již nad rámec požadavků právních předpisů, pro zvýšení odborné úrovně jsem podstoupil certifikační proces u Certifikačního orgánu (www.zekaplus.cz) dle ČSN EN ISO/IEC 17 024 ( certifikát 2004, certifikát 2007 ). Podmínkou udržení certifikátu jsou pravidelné kontroly kvality poskytovaných služeb certifikačním orgánem a přezkušování v pravidelných intervalech před odbornou komisí složenou výhradně z inspektorů inspektorátů bezpečnosti práce a pracovníků institutů technické inspekce.

V periodách mezi pravidelným přezkušováním a školeními u certifikačního orgánu navštěvuji i jiné odborné semináře a to nejen v ČR ale i v zahraničí např.:

  • 12.5.2005 Mnichov SRN - EX-Schutzdokument pořádaný svazem německých bezpečnostních inženýrů (VDSI).
  • 25.-26.5.05 Řež u Prahy - Organizace práce v prostředí s nebezpečím výbuchu a dokumentace o ochranně před výbuchem, NV 406/2004 Sb., NV 23/2004 Sb. pořádaný firmou IHAS s.r.o. (www.ihas.cz)

Dále spolupracuji s firmou bfz (www.bfz.cz, www.bfz.de) která zajišťuje komplexní služby v rekvalifikacích nezaměstnaných pro úřady práce prostřednictvím, Ministerstvem školství a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí, schválených rekvalifikačních kurzů a školení zaměstnanců v programech sestavených dle požadavků zákazníků – zaměstnavatelů.

V období od 1/2004 do 3/2005 jsem se aktivně jako překladatel a lektor účastnil projektu „Sociální dialog“ který byl řízen z pobočky v SRN v Hofu p. Markusem Schöftalerem a jehož partnerem na české straně byl Svaz průmyslu a obchodu (www.spcr.cz). Při projektu jsem se účastnil a organizoval množství seminářů na kterých přednášeli různí specialisté ze SRN vč. Soudních znalců v oboru.

Osvědčení
Certifikáty
Živnostenské oprávnění