Revize vyhrazených technických zařízení

Vyhrazená technická zařízení jsou zařízení, která při svém provozu představují zvýšenou míru rizika úrazu nebo škody na majetku pro své okolí. Jedná se o tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení. Co jsou vyhrazená technická zařízení určují vyhlášky ČÚBP 18/1978 Sb, ,19/1978 Sb., 20/1978 Sb. a 21/1978 Sb. tato technická zařízení musí být v pravidelných intervalech prohlížena a revidována revizními techniky. Vedle vyhrazených technických zařízení jsou ještě technická zařízení, která musí být pravidelně prohlížena kvalifikovanými a odborně způsobilými osobami např. manipulační vozíky, elektrické přístroje a nářadí, komíny, tělocvičné nářadí a další. Prohlídky těchto zařízení včetně jejich náplně stanoví některé další právní předpisy, ale především normy, které určují minimální standarty. V tabulce najdete kontakty na revizní techniky, které Vám vzhledem k pozitivním zkušenostem mohu doporučit.

Druh VTZ Jméno Místo Telefon  
elektrická zařízení Michta Jan Chodov +420 602 875 699
  Cerha Jaroslav Ostrov +420 603 758 732
zdvihací zařízení  Plšek Klášterec n.Ohří +420 605 475 494 E-Mail WWW
  Urválek Plzeň +420 603 418 129
  Machač Sokolov +420 602 407 050 E-Mail WWW
  Cerha Jaroslav Ostrov +420 603 758 732
tlaková zařízení Cerha Jaroslav Ostrov +420 603 758 732
  Kozlík Cheb +420 776 318 200
  Amcha Cheb +0
  Spěváček Plzeň +420 603 446 602
plynová zařízení  Kozlík Cheb +420 776 318 200
  Amcha Cheb +0
manipulační vozíky  Maděra Karlovy Vary +420 777 258 839
  Machač Sokolov +420 602 407 050 E-Mail WWW
Hromosvody Krištofovič Cheb +420 602 450 848
Revizní technik kotlů Spěváček Plzeň +420 603 446 602
  +0